БАКШИШ

  - перс. - взятка.

  подарок, гостинец, деньги "на-водку", взятка.
Навигация: [Б] [БА] -> бакулометрия -> бакуоль -> бакча бахча бакша баштан -> бакштаги -> бакштаг -> бакштов