БАКШТАГИ

  толстые корабельные веревки, поддерживающие рангоуты, баканцы и т. п.
Навигация: [Б] [БА] -> бакуоль -> бакча бахча бакша баштан -> бакшиш -> бакштаг -> бакштов -> бак