ЕФЕС

  - см. эфес.
Навигация: [Е] [ЕФ] -> ефрейтор -> ефес или эфес -> ефимок