МЕТРЕССА

      - фр. [maitresse] - любовница.

      любовница.


Навигация: [М] [МЕ] [методология] [метонимия] [метранпаж] [метрика] [метрит] [метрическая книга]