ШУРФОВАНИЕ

      - нем. - горн. производство разведок при помощи сети шурфов.


Навигация: [Ш] [ШУ] [шунт] [шуруп] [шурф] [шут] [шуцбунд] [шуцман]